Domus
  • ArtistBenzoni Luigi

    TitleDomus

  • Year2002

    TechniqueOil on canvas

  • Size in cm80 x 80