Matthias
  • ArtistTaharlev Roni

    TitleMatthias

  • Year2019

    TechniqueOil on canvas mounted on wood

  • Size in cm60x50